יום שבת, 6 בפברואר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח בשבט תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח בשבט תשע"ו
מכנסים ואבנטים של כהנים הדיוטים שבלו, עושים מהם פתילות למנורות השמן של שמחת בית השואבה , ומהכתונת של הכהן ההדיוט עושים פתילות למנורה (רמב"ם כלי מקדש ח,ו), שכן איננו מאוס מהזיעה (ערול"נ סוכה נא,א. נחלקו האחרונים לגבי מצנפת: י"א שגם מהמצנפות שבלו עשו פתילות למנורה - מעשה רקח כלי מקדש ח,ה. ויש אומרים שלא השתמשו במנצפת לפתילות בגלל שהחוטים קשים - ערוך השלחן העתיד כלי מקדש כט,ה).