יום שני, 7 במרץ 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח באדר א' תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח באדר א' תשע"ו
לדעת הרמב"ם, הכהן הגדול צריך לעמוד עם פניו כלפי ארון הברית והשואל עומד מאחוריו כשפניו לאחורי הכהן הגדול. השאלה צריכה להיות כדרך שמתפללים לא בקול רם אלא בקול נמוך, ולכן בהכרח שהמלך נכנס לצורך השאלה באורים ותומים להיכל (הרב אריאל, הרב קאפח), לדעת רש"י הכהן הגדול עומד עם הפנים כלפי השואל והשואל עומד עם פנים כלפי הכהן הגדול (רש"י יומא עג,א).