יום רביעי, 12 ביולי 2017

יבנה המקדש: מגילת ההר

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
מגילת ההר מוצגת בפני הקוראים  כל קורא מתבקש לחתום ולשלוח את החתימה למזכירות התנועה לכינון המקדש