יום שלישי, 11 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ח בתמוז תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ח בתמוז תשע"ז
ביום השבת מוציאים את הלחם שהיה שם כל השבוע ומניחים לחם חדש. את הלחם שהוצא מחלקים בין המשמר הנכנס והמשמר היוצא של הכהנים, והכהן הגדול יכול לקבל חצי מהלחמים של כל משמרת (רמב"ם תמידין ומוספין ה,ג).