יום רביעי, 12 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ט בתמוז תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ט בתמוז תשע"ז
נאמר בתורה ביחס ללחם הפנים: "לחם פנים לפני תמיד" (שמות כה,ל) והכוונה בזה שהלחם יהיה באופן תמידי על השלחן. לפיכך כשמוציאים את הלחם המונח על השלחן, עומדים הכהנים המוציאים את הלחם בצד דרום ופניהם לצפון ומושכים את הלחם והכהנים שיבדם הלחם החדש עומדים בצפון ופניהם לדרום ומיד מכניסים את הלחם החדש טפחו של זה לצד טפחו של זה (רמב"ם תמידין ומוספין ה,ד).