יום ראשון, 9 ביולי 2017

עולים להר הבית בצום הרביעי

שבעה עשר בתמוז בהר הבית || לבנות במקום לבכות
ביום שלישי הקרוב, שבעה עשר בתמוז צפויים אבלי ציון רבים לעלות להר הבית  אין מקום מתאים יותר לבטא את האבל על החורבן מאשר בהר הבית  אין דרך לבטא את הכנות והרצון לבנות שוב את בית המקדש מאשר בעליה לחורבות בית ה'  הר הבית פתוח ליהודים בימים א-ה בשעות 7:30 עד 11:00 ו-13:30 עד 14:30  "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים"