יום ראשון, 9 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ז בתמוז תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ז בתמוז תשע"ז
בצד כל מערכה יש בזיך לבונה שבו יש קומץ לבונה ובסך הכל היו שני בזיכים עם שני קמצים של לבונה המונחים על השלחן. בזיכי הלבונה הם הבזיכים היחידים שהיה להם שוליים ישרים, על מנת שאפשר יהיה להניחם על השלחן (רמב"ם תמידין ומוספין ה,ב).