יום שלישי, 11 ביולי 2017

י"ז בתמוז בהר הבית - על סיפור אחד מני רבים

מזכי הרבים || עולים ומעלים בקודש
חז"ל מספרים שאלקנה, אביו של שמואל הנביא עלה להר הבית ארבע פעמים בשנה  המצב בשילה לא היה במיטבו ולכן רבים נמנעו מעלה למשכן ה' בשילה  אלקנה פתח בקמפיין לעידוד העליה לרגל ובכל פעם הוא עלה מדרך אחרת ועודד עולי רגל נוספים להצטרף  זכות קירוב עם ישראל לבית ה' עמדה לו לדורות, הוא זכה לבן שהנהיג את ישראל בדרך ה' והקים את מלכות בית דוד  אלקנה זכה לממשיכים רבים בדורנו  רבים מהם יוצאים עם תלמידיהם וחבריהם באשמורת הבוקר, כדי להספיק להיות בין העולים הראשונים שיפקדו את חצרות בית ה'  איתן אונטרמן ומשפחתו הם דוגמה אחת מני רבות