יום שבת, 8 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ו באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ו באייר תשע"ז
לחם הפנים היו מסודרים בשני סדרים. ששה לחמים בכל סדר חלה על גבי חלה, ובין כל שני לחמים היו שלשה קנים של זהב כחצאי קנים על מנת שהרוח תיכנס בין הלחמים והלחם לא יתעפש (רמב"ם תמידין ומוספין ה,ב).