יום חמישי, 15 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב בסיון תשע"ז
דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין הערבים היא מצות עשה הכשרה רק בכהנים. הדלקת הנר דוחה את השבת ואת הטומאה כקרבן הקבוע לו זמן (רמב"ם תמידין ומוספין ג,י).