יום ראשון, 7 בפברואר 2016

תולדות בית הכנסת בהר הבית

בית כנסת בהר הבית תחת שלטון מוסלמי || ציר זמן
בהמשך לסקירה של קורות הקשר היהודי להר הבית בתקופה המוסלמית, מביא ארנון סגל את ציר הזמן המתאר את תולדות בית הכנסת במקום  זה קרה,  האם זה יקרה שוב, או שמא נדלג על שלב בית הכנסת ישר לבניין בית המקדש? ימים יגידו... (עורך)