יום שבת, 17 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד בסיון תשע"ז
נר שכבה מסיר את הפתילה והשמן שבנר, מקנח, ונותן פתילה ושמן במידת חצי לוג. דשן המנורה היה מונח יחד עם דישון המזבח הפנימי ודשן מזבח החיצון. לשיטת הרמב"ם גם בבוקר מדליקים את הנרות, ש'הדלקת הנרות היא הטבתן', אך לרוב הראשונים המנורה כולה היתה דולקת מהערב עד הבוקר (רמב"ם תמידין ומוספין ג,יב).