יום שישי, 16 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג בסיון תשע"ז
חנוכת המנורה החדשה היא בהדלקת הנרות בתמיד של בין הערביים. וכל יום נותן שם חצי לוג שמן שזו המידה שהנר דולק מהערב עד הבוקר (רמב"ם תמידין ומוספין ג,יא).