יום חמישי, 13 ביולי 2017

פינחס: ראה מעשה ונזכר הלכה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פינחס תשע"ז
מדוע אמרו חז"ל על פנחס: 'ראה מעשה - ונזכר הלכה'?  פעמים רבות הנני נשאל: למה לא שומעים תלמידי חכמים האומרים שצריך לבנות מקדש?  למה יש רבנים שאומרים שמקדש ייבנה על ידי משיח, או שמקדש יבוא משמים?  התשובה טמונה בנקודת המוצא