יום חמישי, 29 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ו' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ו' באייר תשע"ז
בפייס השלישי משתתפים הכהנים שאף פעם לא זכו להקטיר קטורת בימי חייהם, ומי שנשלם אצלו המספר הוא זוכה להקטיר קטורת (רמב"ם תמידין ומוספין (ד,ז).