יום שלישי, 30 במאי 2017

חומר עזר לעולה לרגל בחג השבועות

עולים בשבועות להר הבית || לומדים את עבודת המקדש במקומה
בחג השבועות צפויים עולי רגל רבים לפקוד את מקום מקדשנו  עולי רגל שיעלו בחג בשעה שבע וחצי יזכו לשמוע את סדר עבודת היום מפי הרב אליהו ובר שליט"א מול מקום מזבח העולה  להם ולשאר העולים מומלץ ללמוד את עיקרי הדברים לפני העליה להר הבית או להדפיסם לפני החג  יהי רצון שנזכה לחדש את עבודת א-לוהינו במהרה בימינו. אמן!