יום רביעי, 31 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בסיון תשע"ז
זמן תרומת הדשן בכל יום לאחר עלות השחר, וביום הכיפורים מחצות הלילה, ובשאר הרגלים משליש האחרון של הלילה (גירסת הרמב"ם תמידין ומוספין ב,יא).