יום חמישי, 9 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב באדר תשע"ז
אדם שהקדיש את הדמים (הערך) של הבהמה לבית המקדש כגון שאמר 'דמי בהמה זו עולה', והבהמה ראויה להיקרב למזבח, הרי שהיא התקדשה קדושת הגוף והיא עצמה קרבה למזבח (רמב"ם מעשה הקרבנות טו,ה)