יום שישי, 10 במרץ 2017

תצוה: ההכנה בקיום המצוה/ הרב ישראל אריאל

תוצאת תמונה עבור הטבת הנרותפרשת המקדש || תצוה תשע"ז
מצות הכנת מנורת הזהב להדלקה מתוארת ברמב"ם (תמידין ומוספין ג, י): 'הטבת הנרות... מצות עשה'  למה הכנת הנרות חייבת להעשות על ידי כהן לבוש בבגדי כהונה ואילו הדלקתם יכולה להעשות על ידי ישראל פשוט?  מה ניתן ללמוד מכך?