יום שלישי, 26 ביולי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"א בתמוז תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"א בתמוז תשע"ו
נאמר בתורה: "תמימים יהיו לכם ונסכיהם". מצוה להביא נסכים נבחרים שלא יביא נסכים מיין שהחמיץ או סולת שהתליעה, או שמן שריחו \ טעמו מר (רמב"ם איסורי מזבח ו,א). בדיעבד אם הביא מנסכים אלה מכין אותו מכת מרדות (רמב"ם איסורי מזבח ו,ג).