יום חמישי, 16 ביוני 2016

צפו: כיפת הסלע - הסרת הפיגומים ממקום קודש הקודשים

חילול שרידי קודש הקודשים || עבודות מעל אבן השתיה
לפני שש שנים הציבו המוסלמים פיגומים בכיפת הסלע. למרות המחאות וזעקות השבר, לא עשו רשויות החוק כלום, כדי למנוע את הפגיע במקום הקדוש ביותר לעם ישראל. אחרי שש שנים מסירים המוסלמים את הפיגומים ממקום קודש הקודשים. כמה פעילי שאלו, מה היה קורה לו היה מדובר ברפורמים ולא במוסלמים...