יום חמישי, 16 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"א בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"א בסיון תשע"ו
תרומת הדשן היא עבודה הנעשית על ידי כהן, ואם זר עשאה הרי זה לוקה ואינו חייב מיתה משום שהיא עבודת סילוק מהמזבח, וכן הוא הדין לדישון המנורה ודישון מזבח הקטורת (רמב"ם ביאת מקדש ט,ח).