יום ראשון, 14 בדצמבר 2014

האם יש איסור כרת על כניסה להר הבית?

כניסה להר הבית בטומאת מת || כך נהגו ונוהגים גדולי ישראל
כל גדולי ישראל שעלו להר הבית (הרמב"ם, הרדב"ז ועוד), וכל גדולי דורנו העולים להר הבית (בטהרה מטומאות הגוף, אך בטומאת מת), לא עלו ואינם עולים אלא למחנה לויה שבו מעולם לא הוזכר חיוב כרת.