יום שבת, 13 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ח באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ח באייר תשע"ז
יהודי השוחט קרבן שהקדיש הגוי חוץ למקדש -חייב. מותר לגוי להעלות קרבן עולה לה' על גבי במה, בכל מקום שירצה ומותר להורות אותם כיצד להקריב לה' (רמב"ם מעשה הקרבנות יט,טז).