יום שבת, 8 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג בניסן תשע"ז
קרבן פסח טעון צליה מהאש באופן ישיר (והיום אפשר לצלותו גם בתנור חשמלי), ולכן אין תוחבים לקרבן שיפוד של מתכת כדי שלא יצלה מחום השיפוד. כמו כן אין צולים את הקרבן על גבי כלי אבן או  מתכת וכו' שכל אלה אינם בגדר 'צלי אש'. אם תוך כדי הצליה נגע הקרבן בחרס התנור, צריך לקלוף מהקרבן את אותו מקום (תחומין ל, רמב"ם קרבן פסח ח,ט-י).