יום שלישי, 28 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ב' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ב' בניסן תשע"ז
בלילת השמן עם הסולת אינה מעכבת, ובלבד שתהיה אפשרות לבלול את השמן עם הסולת. לכן אין מביאים מנחה שהיא יותר מששים עשרונות בכלי אחד, משום שבכמות כזאת המנחה איננה ראויה לבלילה, וממילא הבלילה מעכבת בו (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,ו).