יום שבת, 8 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בתשרי תשע"ו
ביום הכיפורים מקריבים חמשה עשר קרבנות, וכולם קרבים על ידי כהן הגדול נשוי בלבד, שכן נאמר: "וכפר בעדו ובעד ביתו (אשתו)". כך גם שאר העבודות הנעשות ביום הכיפורים נעשות על ידי הכהן הגדול שהופרש לכך שבעה ימים קודם יום הכיפורים (רמב"ם עבודת יום הכיפורים א,ב)