יום ראשון, 25 בספטמבר 2016

בזכות השתחוויה

גאולת ישראל בזכות השתחוויה || וְהִשְׁתַּחֲווּ לה' בְּהַר הַקֹּדֶשׁ
"אמר רבי יצחק: הכול בזכות השתחוויה, ואברהם לא חזר מהר המוריה בשלום אלא בזכות השתחוויה – 'ונשתחווה ונשובה אליכם'.
ישראל לא נגאלו אלא בזכות השתחוויה, שנאמר (שמות ד'): 'ויאמן העם' וגו', 'ויקדו וישתחוו'.