יום ראשון, 6 במרץ 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ז באדר א' תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ז באדר א' תשע"ו
לדעת הרמב"ם האורים ותומים הם החושן עם שתים עשרה האבנים שעליו, אלא שהם לא היו משיבים תשובה בימי הבית השני, והוא אחד מחמשה דברים שחסרו בימי הבית השני והיו קיימים בימי הבית הראשון (יומא כא,א. רמב"ם כלי מקדש י,י). לדעת רש"י האורים ותומים הוא כתב שם השם המפורש שהיה נתון בין כפלי החושן (רש"י שמות כח,ל).