יום ראשון, 19 באפריל 2015

כשעולות תהיות על עולות

חדש ימינו כקדם || מה הכוונה?
דיון רבני סוער, מלא להט באופן מפתיע התנהל ממש ערב הפסח בשאלה הכה-עכשווית האם עלינו לצפות לחידוש עבודת הקרבנות * זה קרה בפאנל שקיימו ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג, שם בשפה מנומסת להפליא הואשם צד אחד בחיבת הגלות, ואילו הצד השני בהגחכת היהדות