יום חמישי, 11 במאי 2017

אמור: הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || אמור תשע"ז
הכהנים בישראל הם הנהגת האומה. הם המשרתים בחצרות בית ה' ובהיכל, והם המהוים דוגמה אישית בהנהגת הקדושה שלהם. לפיכך נצטוו הכהנים באזהרות קדושה מיוחדות יותר מכל ישראל