יום ראשון, 7 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב באייר תשע"ז
אם הקריב כל הבהמה מחוץ למקדש הרי הוא חייב על העלאה מפני האימורין שבה, זאת, בשונה ממי שהעלה מנחה ללא שקמץ אותה שאז הוא פטור שאין הקומץ מובדל מתוך המנחה (רמב"ם מעשה הקרבנות יט,ה).