יום שני, 5 בספטמבר 2016

"הכיבוש אשם!" - בית ספר במשבר

שפל במספר הנרשמים לבית הספר || ההורים לא מחפשים צרות
בית הספר התיכון המוסלמי בהר הבית בצרות  השנה נרשמה מספר שפל של נרשמים  מנהלת בית הספר מאשימה את כוחות ה"כיבוש" בצרות  אולי הם יתחילו לקבל גם תלמידים יהודים?