יום ראשון, 11 בספטמבר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט' באלול תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט' באלול תשע"ו
דין בירוצי המידות (העודף של הסולת או השמן והיין מעבר למדידה) שהיו נשפכים החוצה מן הכלי. תלוי הדבר: בירוצי הסולת הרי הם חול שכן החלק החיצוני של כלי המדידה של העשרון לא נתקדש. ואילו בירוצי השמן והיין נחשבים כקודש, מכיוון שהם יורדים על גבי הכלי מבחוץ, וכלי הלח נמשחו והתקדשו מבפנים ומבחוץ, וזוהי חומרא בשמן וביין כדי שלא יאמרו שמה שנכנס לכלי שרת יוצא לחולין (רמב"ם מעשה הקרבנות ב,ט).