יום ראשון, 19 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ד בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ד בסיון תשע"ו
בית מקדש שנבנה לשם ה' מחוץ למקומו בהר הבית, הרי הוא פסול לעבודה וכן הכלים שבתוכו והכהנים שעבדו שם, ובדיעבד אם עבד כהן כזה בבית המקדש בירושלים לא פסל לדעת הרמב"ם (רמב"ם ביאת מקדש ט,יד).