יום רביעי, 8 במרץ 2017

התנועה לכינון המקדש מפיצה כרך עשירי

יבנה המקדש || ארבעים כרכים בחמש שנים
התנועה לכינון המקדש הוציאה כרך עשירי שמאגד את העולנים "יבנה המקדש" • הגיליונות שבכרך הם מאלול תשע"ב ועד תשרי תשע"ז • העלונים מכילים חומר הגותי, היסטוריה, מידע, פרשנות, שמות עולי הר הבית ועוד • לפרטים: 050-4142425