יום רביעי, 8 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"א באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"א באדר תשע"ז
אין דיחוי אצל בעלי חיים, לפיכך בהמת שותפים שהקדיש אחד מהם את החצי שלו (למרות שעתה רק חצי קדוש ואינה קרבה), אם חזר וקנה את החצי השני והקדישו, הבהמה התקדשה וקרבה למזבח (רמב"ם מעשה הקרבנות טו,ד).