יום חמישי, 9 במרץ 2017

פורים- המאבק לבניין המקדש

הרקע המקדשי של חג הפורים || ותחזינה 27
חשיפה: בעקבות הצהרת כורש מתחילים עולי בבל לבנות את בית המקדש. "כתב השטנה" מביא להקפאת הבנייה על ידי המלך אחשוורוש. מרדכי והמן נשלחים לשושן הבירה כנציגי הצדדים לקנות את ליבו של המלך...