יום רביעי, 8 במרץ 2017

יבנה המקדש: אנחנו מכים לרבנים, הרבנים מחכים לנו

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
כותר המאמר הארוך על שומרי הקודש שגורמים לביזויו מגיע למסקנה, שכשם שבדור מחכה לרבנים, כך הרבנים מחכים לדור