יום רביעי, 8 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג בשבט תשע"ז
כל מנחה הקרבה על גבי המזבח נקמצת. הקומץ קרב על המזבח והשיריים נאכלים לכהנים, למעט מנחת כהן שנשרפת כולה על גבי המזבח ואינה נקמצת (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,ט).