יום רביעי, 8 בפברואר 2017

מה חסר לנו בלי בית מקדש?

ותחזינה || חוזרים להר
תנועת חוזרים להר מפיצה עלון חודשי שעוסק בענייני ההר והבית  בעלון לחודש שבט מובא המשך מאמרו של יצחק טסלר על הקשר בין עם ישראל לבוראו דרך בית המקדש  המאמר הוא מאמר המשך למאמרים קודמים