יום חמישי, 9 בפברואר 2017

שר התחבורה: נחבר את הר הבית לכל הארץ

התחנה הבאה: "הר הבית והכותל" || שר בתחבורה ישראל כץ
שר התחבורה: הרכבת תחבר את הר הבית לשאר הארץ  שם התחנה יהיה: "תחנת הר הבית והכותל"  הדברים נאמרו אתמול בכנסת לפעילי הר הבית  לפגישה קדמה פנייה של תנועת סטודנטים למען הר הבית  במהלך הפגישה ציין השר את הקשר המיוחד שלו ככהן להר הבית