יום חמישי, 9 בפברואר 2017

בשלח: קטני אמנה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת בשלח תשע"ז
בפרשתנו עם ישראל ניצב ליד ים סוף וזועק. העם האמין בה' וזעק, אך עם זאת, האמונה היתה מלאה ספיקות. וכבר מצינו הגדרות כאלה בדברי חז"ל ולסוג אמונה זה קראו חכמינו ז"ל 'קטני אמנה'.