יום חמישי, 23 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח בשבט תשע"ז
קרבן עולה או שלמים יכול לבוא בשותפות, אך המנחה אינה באה בשותפות, אלא כל אחד שירצה מתנדב בפני עצמו (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,ב).