יום שישי, 3 בפברואר 2017

הנשים מקדמות את הגאולה

בזכות נשים צדקניות || אז והיום
ספר שמות מהווה את הדגם של גלויות עם ישראל לאורך כל הדורות. כבר בתחילת השעבוד הקב"ה הכין את התשתית לגאולה.