יום שישי, 3 בפברואר 2017

עמונה - הר הבית

על מה אבדה הארץ || בתיהם של צדיקים ובית ה'
למה רשעי ישראל מחריבים ישוב פורח בארץ ישראל?  מה הקשר להפקרת מקום המקדש?  איך נציל את ארצנו מהרס וחורבן?