יום שישי, 3 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ח' בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ח' בשבט תשע"ז
רוב המנחות באות משל היחיד, למעט מנחת העומר (ממחרת הפסח), מנחת שתי הלחם (חג השבועות), ולחם הפנים (הבא משבת לשבת) שבאות משל כל הציבור (רמב"ם מעשה הקרבנות יב,ג).