יום שבת, 14 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ז בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ז בטבת תשע"ו
חזה ושוק של שלמים, המורם מאיל נזיר והמורם מתודה וכן הבכור, נאכלים בכל ירושלים לכהנים זכרים ונקבות (שלא נישאו למי שאינו כהן) וכן לנשות הכהנים ולעבדים כנענים של כהנים (רמב"ם מעשה הקרבנות י,ד-ה).