יום שישי, 13 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ז בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ז בטבת תשע"ו
חטאת, אשם, שלמי ציבור ושיירי המנחה נאכלים בעזרה לכהנים זכרים, ובדיעבד אם נאכלו בהיכל הרי הם כשרים (רמב"ם מעשה הקרבנות י,ג).