יום שישי, 13 בינואר 2017

השבוע שהיה בהר הבית - מעט מלל והרבה תמונת

עולים בשמחה ובעצב || אבלים על החורבן, שמחים בתחילת הבניין
השבוע החל בצום על תחילת החורבן - עשרה בטבת  חתנים וכלות על השבוע להעלות את ירושלים על ראש שמחתם  הרב משה דוד טנדלר שליט"א עלה יחד עם נכדתו לרגל יום חתונתה  הרב אמר שחותנו, הגר"מ פיינשטיין אמר שמותר לעלות להר הבית  ילד בן 3 עלה אל ההר לכבוד יום החלאקה שלו  ביציאה מההר כובדו העולים לגזוז את שיער הפעוט.